Jak wykorzystać urlop na żądanie

urlop na żądanie 2013

Urlop na żądanie, podobnie jak w poprzednich latach w 2013 roku każdemu pracownikowi przysługuje w wymiarze 4 dni. Pracodawca ma natomiast obowiązek udzielenia takiego urlopu w terminie wybranym przez pracownika, bez wcześniejszych uzgodnień. Urlop na żądanie jest tak naprawdę częścią urlopu wypoczynkowego, jednak w przypadku tych 4 dni, pracownik ma pełną dowolność w ich dysponowaniu, [...]

Zasiłek macierzyński w 2013 roku

zasiłek macierzyński 2013

Zasiłek macierzyński w 2013 roku jest jednym ze sposobów finansowego wsparcia dla młodych rodziców. Jest to świadczenie, które przysługuje młodym matkom i pomaga im w zapewnieniu środków na utrzymanie siebie i dziecka. Przysługuje on również osobom, które postanowiły że zaadoptują lub przyjmą do rodziny zastępczej dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia. Jednak jak [...]

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Od tego roku, niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 rok każdy pracownik będzie musiał wykorzystać do 31 marca roku kolejnego, przy czym ostatni dzień pierwszego kwartału w kolejnym roku jest tylko dniem, w którym ten urlop musi się zacząć (możemy zacząć go 31 marca i być na zaległym urlopie np. do połowy kwietnia.) Jeżeli i w [...]

Urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Prawo do urlopu wypoczynkowego w 2013 roku przysługuje każdemu, kto jest zatrudniony, czyli świadczy pracę na rzecz kogoś innego. Każdy powinien wiedzieć, że podejmując pracę (nawet pierwszą), urlop wypoczynkowy nie zależy od wypracowanego stażu pracy. Nie musisz mieć przepracowanych nawet 3 miesięcy, abyś mógł ubiegać się o urlop wypoczynkowy. Ba, możesz go otrzymać również na [...]

Urlop ojcowski w 2013 roku

Poza matką również ojciec dziecka może starać się o urlop. Taki urlop ojcowski w 2013 roku przysługuje młodemu tacie do czasu, nim dziecko ukończy 24 miesiąc życia (wcześniej było do 12 miesiąca) ale nie później, niż do ukończenia przez nie 7 roku życia. Jeżeli wobec dziecka wydano decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, to ojciec może [...]