Urlop dla poratowania zdrowia 2013

urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela), inaczej urlop zdrowotny, przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin. Ponadto, aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na taki urlop, nauczyciel musi mieć przepracowane co najmniej 7 lat w danej szkole. [...]