Jak zdobyć Kartę Dużej Rodziny

Karta Duzej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest zbiorem przywilejów, które przysługują rodzinom, w których jest troje lub więcej dzieci. Aby ją uzyskać nie trzeba spełniać żadnych warunków związanych z dochodem. Karta ta z założenia ma upoważniać jej posiadaczy do zniżek na bilety komunikacji miejskiej, wejścia na basen, bilety do kin czy teatrów, a także zniżki np. na przedszkola. [...]

Zmiany w urlopach wychowawczych

Zmiany w urlopach wychowawczych

Zgodnie z ustawą podpisana przez Prezydenta RP z 28 sierpnia 2013 roku, nowelizującą Kodeks Pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego, od 1 października 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy, dotyczące określania wymiaru urlopu wychowawczego. Najważniejsze są jednak zmiany w samym określaniu zakresu urlopu. Dotychczasowy termin „do 3 lat” zmieniono na formę „do 36 miesięcy”. [...]

Urlop wychowawczy dla większej liczby osób

urlop wychowawczy

21 czerwca 2013 Sejm poszerzył grupę osób, które będą uprawnione do urlopu wychowawczego. Dzięki temu osoby nieubezpieczone, prowadzące własne działalności czy rolnicy nabędą takie same uprawnienia, osoby zatrudnione i korzystające z urlopów wychowawczych. Wszystko dlatego, że składki za wyżej wymienne osoby opłacane będą z budżetu państwa. Sejm przyjął w zaproponowanej formie projekt ustawy o systemie [...]

Dłuższe urlopy dla rodziców 2013 – jest zgoda!

Dłuższe urlopy dla rodziców 2013

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj (10 czerwca 2013r.) ustawę, która wydłuża urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca każdy rodzic, którego dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 będzie miał prawo do nowego, wydłużonego wymiaru urlopu. Będzie to: 1. 26 tygodni urlopu macierzyńskiego 2. 6 tygodni urlopu dodatkowego 3. 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. „Dziękuję ministrowi Kosiniak-Kamyszowi za [...]

Urlop dla poratowania zdrowia 2013

urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Karta Nauczyciela), inaczej urlop zdrowotny, przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin. Ponadto, aby dyrektor szkoły wyraził zgodę na taki urlop, nauczyciel musi mieć przepracowane co najmniej 7 lat w danej szkole. [...]