Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Od tego roku, niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 rok każdy pracownik będzie musiał wykorzystać do 31 marca roku kolejnego, przy czym ostatni dzień pierwszego kwartału w kolejnym roku jest tylko dniem, w którym ten urlop musi się zacząć (możemy zacząć go 31 marca i być na zaległym urlopie np. do połowy kwietnia.) Jeżeli i w [...]

Urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Prawo do urlopu wypoczynkowego w 2013 roku przysługuje każdemu, kto jest zatrudniony, czyli świadczy pracę na rzecz kogoś innego. Każdy powinien wiedzieć, że podejmując pracę (nawet pierwszą), urlop wypoczynkowy nie zależy od wypracowanego stażu pracy. Nie musisz mieć przepracowanych nawet 3 miesięcy, abyś mógł ubiegać się o urlop wypoczynkowy. Ba, możesz go otrzymać również na [...]