Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Od tego roku, niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 rok każdy pracownik będzie musiał wykorzystać do 31 marca roku kolejnego, przy czym ostatni dzień pierwszego kwartału w kolejnym roku jest tylko dniem, w którym ten urlop musi się zacząć (możemy zacząć go 31 marca i być na zaległym urlopie np. do połowy kwietnia.) Jeżeli i w [...]

Urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Prawo do urlopu wypoczynkowego w 2013 roku przysługuje każdemu, kto jest zatrudniony, czyli świadczy pracę na rzecz kogoś innego. Każdy powinien wiedzieć, że podejmując pracę (nawet pierwszą), urlop wypoczynkowy nie zależy od wypracowanego stażu pracy. Nie musisz mieć przepracowanych nawet 3 miesięcy, abyś mógł ubiegać się o urlop wypoczynkowy. Ba, możesz go otrzymać również na [...]

Urlop ojcowski w 2013 roku

Poza matką również ojciec dziecka może starać się o urlop. Taki urlop ojcowski w 2013 roku przysługuje młodemu tacie do czasu, nim dziecko ukończy 24 miesiąc życia (wcześniej było do 12 miesiąca) ale nie później, niż do ukończenia przez nie 7 roku życia. Jeżeli wobec dziecka wydano decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, to ojciec może [...]

Urlop wychowawczy w 2013 roku

Jeżeli zdecydowałaś, że po tym, jak skończy Ci się urlop macierzyński przedłużysz swój pobyt w domu biorąc urlop wychowawczy, musisz dowiedzieć się, jak przepisy regulują urlop wychowawczy w 2013 roku. Pamiętaj jednak, że jest to urlop bezpłatny. Warto wiedzieć jakie ma się prawa do urlopu, jak długo taki urlop wychowawczy może trwać ale także jak [...]

Urlop Macierzyński w 2013 roku

Urlop macierzyński dla obojga rodziców

Przeczytaj w jakim wymiarze przysługuje ci urlop macierzyński w 2013 roku lub urlop ojcowski w 2013 roku. Obecnie wchodzi kilka zmian, więc sprawdź co jest nowego. Urlop macierzyński w 2013 roku możesz wziąć na 12 miesięcy, jednak wynagrodzenie wypłacane w tym czasie nie będzie jednolite przez cały okres trwania urlopu. Przez pierwsze 6 miesięcy będziesz [...]