Urlop wychowawczy dla większej liczby osób

21 czerwca 2013 Sejm poszerzył grupę osób, które będą uprawnione do urlopu wychowawczego. Dzięki temu osoby nieubezpieczone, prowadzące własne działalności czy rolnicy nabędą takie same uprawnienia, osoby zatrudnione i korzystające z urlopów wychowawczych. Wszystko dlatego, że składki za wyżej wymienne osoby opłacane będą z budżetu państwa.

Sejm przyjął w zaproponowanej formie projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (i innych ustaw). Zmiany dotyczą również zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym gdy dana osoba wykazuje przerwę w aktywności zawodowej, która to związana jest z wychowaniem dziecka.

Składki z budżetu państwa będą opłacane za te osoby za pośrednictwem ZUS.

Osoby, które bezpośrednio przed okresem korzystania z ubezpieczenia opłacały składki przez co najmniej 6 miesięcy, będą otrzymywały 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku osób, które składek takich nie płaciły, kwota ta będzie równa 75% minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Projekt ustawy przewiduje, że w przypadku osób, które mają minimum półroczny staż ubezpieczeniowy, z budżetu będą finansowane składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.

Dla osób dotychczas nieubezpieczonych lub tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Jeżeli ktoś nie był do tej pory ubezpieczony, to będzie mógł wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.

Projekt w takiej formie został skierowany do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września.

urlop wychowawczy

Źródło danych: http://www.mpips.gov.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
Urlop wychowawczy dla większej liczby osób, 3.0 out of 5 based on 2 ratings

Dodaj do Kciuk.pl

Dodaj komentarz