Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Od tego roku, niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 rok każdy pracownik będzie musiał wykorzystać do 31 marca roku kolejnego, przy czym ostatni dzień pierwszego kwartału w kolejnym roku jest tylko dniem, w którym ten urlop musi się zacząć (możemy zacząć go 31 marca i być na zaległym urlopie np. do połowy kwietnia.)

Jeżeli i w tym czasie nie uda nam się wykorzystać wszystkich dni to urlop ten przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy.

Należy jednak tutaj pamiętać, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy przedawnia się po 3 latach, i tracimy bezpowrotnie do niego prawo.

Konieczność wykorzystania urlopu do końca marca przeszłego roku nie dotyczy jednak urlopu na żądanie.

Z takiego niewykorzystanego urlopu z lat poprzednich możemy skorzystać, jeżeli:

 1. Nie mogliśmy wykorzystać go np. w wyniku choroby i przebywania na urlopie chorobowym.
 2. Nastąpiło przesunięcie terminu urlopu z nieprzewidzianych przyczyn, zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy.
 3. Gdy przerwaliśmy okres wykorzystywania urlopu.
 4. Gdy pracodawca skorzystał z prawa odwołania pracownika z urlopu.

Pracodawca nie zgodził się na urlop wypoczynkowy 2013

Jeżeli w danym roku pracodawca nie udzielił pracownikowi zgody na urlop wypoczynkowy, lub obniżył jego wymiar bez prawnego uzasadniania, grodzi mu w takim przypadku od 1 tyś do 30 tyś złotych grzywny.

Pracownik może w tam wypadku wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie, jednak nie może udać się na urlop bez zgody pracodawcy. W przeciwnym wypadku pracownikowi grozi zwolnienie dyscyplinarne.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 2013

Jeżeli pracownik nie wykorzysta w całości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego i zostanie zwolniony, to za niewykorzystanie dni zostanie naliczony mu ekwiwalent pieniężny.

Jednak jeżeli odchodzimy z jednej pracy i zaczynamy inną to taki ekwiwalent pracownikowi się nie należy. Pieniądze może on otrzymać jedynie, jeśli nastąpi wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy.

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Jeżeli otrzymaliśmy od pracodawcy wypowiedzenie, a jednocześnie mamy niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2013, to pracodawca może wysłać nas na urlop przymusowy, a pracownik zobowiązany jest ten urlop wykorzystać. Pracodawca w takim przypadku może „zmusić” pracownika do wykorzystania zarówno urlopu zaległego jak i bieżącego.

niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Oceń artykuł
Rating: 1.8/5 (10 votes cast)
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku, 1.8 out of 5 based on 10 ratings

Słowa kluczowe dla tego artykułu:

 • zaległy urlop
 • zaległy urlop 2013
 • niewykorzystany urlop
 • niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2013
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2013
 • zaległy urlop wypoczynkowy 2013
 • urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy 2013
 • urlop niewykorzystany 2013
 • niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • niewykorzystany urlop 2013

Dodaj do Kciuk.pl

Trackbacks for this post

 1. [...] to od 1 stycznia te dwa dni stają się zwykłymi dniami urlopu zaległego, i liczony jest jako niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok [...]

Dodaj komentarz